เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


 

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง


ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลคูเมือง จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 ..>>>


     สำรวจ เก็บข้อมูล ครอบครัวด้อยโอกาส


     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง(การแปรรูปผ้า)รับมอบวุฒิบัตร..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 เทศบาลตำบลคูเมือง จัดสถานที่ลอยกระทง ริมอ่างเก็บน้ำคูขาด
2 
เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองไปใช้สิทธื์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง​ ในวันอาทิตย์​ที่ 28 มีนาคม 2564​ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
3 
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมืองและนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
4 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563
5 
เทศบาลตำบลคูเมืองเปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น​ ระหว่างวันที่​3-5สิงหาคม​2563​
6 
เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคูเมือง
7 
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโคกสะอาด 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2565 12

 2. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลคูเมืองและโรงเรียนบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565 18

 3. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลคูเมืองและโรงเรียนบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2565 17

 4. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565 17

 5. จ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565 16

 6. จ้างขนย้ายขยะเพื่อฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2564 20

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

เรื่องภาษีที่ดิน โดย คนบ้านเอง 15 ก.ย. 64 1 93
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.230.9.187
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 983 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 983 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6643 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2564
เว็บลิงค์