ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

1 ก.ค. 65 520