เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


 

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

0801525250


ภาพกิจกรรม

     โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง Safety First ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ..>>>


     นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง นายกเทศมนตรีตำบลคูเมืองประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคูเมืองและประชาคมระดับตำบล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)..>>>


     นา​ยบุญ​เกิด​ รัตนยิ่งยง​ นายกเทศมนตรีตำบล​คูเมือง พร้อมด้วยผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคูเมือง​ ออกตรวจคัดกรองโควิด​ -​19..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 สรุปผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลคูเมืองปี2564เทศบาลตำบลคูเมือง
2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบรการเทศบาลตำบลคูเมืองประจำปีงบประมาณ2564เทศบาลตำบลคูเมือง
3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 
ประกาศกฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลคูเมือง
5 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมืองให้ประชาชนยื่นความจำนงลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
6 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี 2565
7 
เทศบาลตำบลคูเมือง จัดสถานที่ลอยกระทง ริมอ่างเก็บน้ำคูขาด
8 
เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองไปใช้สิทธื์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง​ ในวันอาทิตย์​ที่ 28 มีนาคม 2564​ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
9 
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมืองและนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
10 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2565 3

 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565 4

 3. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565 5

 4. จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565 9

 5. จ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลัง.สำนักงานเป็นห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 8

 6. จ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลัง.สำนักงานเป็นห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 7

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

เรื่องภาษีที่ดิน โดย คนบ้านเอง 15 ก.ย. 64 2 272
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.157.152
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 22 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 533 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10858 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 16518 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2564
เว็บลิงค์