ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี 2565

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย๋์  โดยนางสาวพัทธ์ธีรา  ขุนชะ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  มอบเช็คเงินอุดหนุนให้กับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ Safety first  ประจำปีงบประมาณ 2565 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลคูเมือง    

10 ก.พ. 65 357