ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลคูเมือง จัดสถานที่ลอยกระทง ริมอ่างเก็บน้ำคูขาด

เทศบาลตำบลคูเมือง  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดสถานที่ให้ชาวบ้าน ”ลอยกระทง” ริมอ่างเก็บน้ำคูขาด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  นายบุญเกิด  รัตนยิ่งยง  นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง  ได้เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และมีการประดับไฟ อย่างสวยงามที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำคูขาดข้างศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง นำกระทงมาลอย  ภายในสถานที่สำหรับลอยกระทงเทศบาลตำบลคูเมืองได้จัดให้มีจนท.เทศบาลตำบลคูเมือง  อสม.คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน ที่เดินทางมาลอยกระทง  นอกจากนั้นแล้วยังมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลคูเมือง    

19 พ.ย. 64 618