ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
809
เดือนที่แล้ว
860
ปีนี้
9,150
ปีที่แล้ว
5,654
ทั้งหมด
15,532
ไอพี ของคุณ
35.170.78.142

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วมในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง​
โครงการศึกษาดูงานหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ปี 2563 โครงการ Safety first ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ
กิจกรรมชมรมธรรมะนาถเทศบาลตำบลคูเมือง
กิจกรรมการออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง


อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
อ่างเก็บน้ำคูขาด
ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   ร่างพระราชบัญญัติ   ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ   พระราชกำหนด