ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


สขร

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,159
เดือนที่แล้ว
1,159
ปีนี้
7,271
ปีที่แล้ว
11,094
ทั้งหมด
24,747
ไอพี ของคุณ
3.236.84.188

Big.​Day.​18​ มีนาคม​ 2564​ เทศบาลตำบลคูเมือง พนักงานข้าราชการ​ ลูกจ้าง​ ร่วมกันรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง
กองการศึกษาเทศบาลตำบลคูเมืองได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ตามมาตราฐานศูนย์พัฒนาเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
กองการศึกษา ได้จัดงานโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วมในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง​
โครงการศึกษาดูงานหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก


อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
อ่างเก็บน้ำคูขาด
ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   ร่างพระราชบัญญัติ   ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ   พระราชกำหนด