ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


สขร

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
16
เดือนที่แล้ว
924
ปีนี้
1,927
ปีที่แล้ว
11,094
ทั้งหมด
19,403
ไอพี ของคุณ
34.237.124.210

กองการศึกษา ได้จัดงานโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วมในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง​
โครงการศึกษาดูงานหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ปี 2563 โครงการ Safety first ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ
กิจกรรมชมรมธรรมะนาถเทศบาลตำบลคูเมือง


อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
อ่างเก็บน้ำคูขาด
ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   ร่างพระราชบัญญัติ   ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ   พระราชกำหนด