ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลคูเมืองให้ประชาชนยื่นความจำนงลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27  มีนาคม  2565เวลาประมาณ 15.00 น.เป็นต้นไปได้เกิดเหตูวาตภัยก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง  ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบ    โดยให้ยื่นความจำนงและลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  สำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง  แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

29 มี.ค. 65 378