ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


สขร

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
771
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
5,859
ปีที่แล้ว
11,094
ทั้งหมด
23,335
ไอพี ของคุณ
3.236.117.38
ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน เทศบาลตำบลคูเมือง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563
  2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่

30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา (สำหรับการเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

 30 พฤศจิกายน 2563   


 
30 กันยายน 2563