ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


สขร

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
771
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
5,859
ปีที่แล้ว
11,094
ทั้งหมด
23,335
ไอพี ของคุณ
3.236.117.38
นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการจ.อ.คงเดช สวัสดินที
นิติกรชำนาญการนายวีระวัฒน์ คำวงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางเกษรา รัตนเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายอนุรักษ์ ฉัตรอังกูร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางมนัสนันท์ นมัสศิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายอนุสรณ์ ผาสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายมนต์ชัย สอนเจริญผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวจินล์ญาพรรณ์ โตหนึ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายกรุณดิก ปันรัมย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายธณภัทร ที่รักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานางสาวปัญญนรรจ์ นึงประโคน
นักการ