ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


สขร

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
771
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
5,859
ปีที่แล้ว
11,094
ทั้งหมด
23,335
ไอพี ของคุณ
3.236.117.38
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน7 พ.ค. 2564
2การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศมนตรีตำบลคูเมือง 24 มี.ค. 2564
3ภาพประกอบกิจกรรมผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลคูเมือง ดำเนินนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส1 ก.ค. 2563
4มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน1 พ.ย. 2562
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม26 มิ.ย. 2562
6แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต25 มิ.ย. 2562
7แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-256422 มิ.ย. 2562
8มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 พ.ค. 2562
9มาตรการป้องกันการรับสินบน1 พ.ค. 2562
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 พ.ค. 2562
11มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง16 เม.ย. 2562
12มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ20 มี.ค. 2562
13แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต61 (พ.ศ. 2562-2564)22 พ.ย. 2561
14ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน25 พ.ค. 2561
15ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน25 พ.ค. 2561

1