ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
809
เดือนที่แล้ว
860
ปีนี้
9,150
ปีที่แล้ว
5,654
ทั้งหมด
15,532
ไอพี ของคุณ
35.170.78.142
ลำดับรายการวันที่
1ภาพประกอบกิจกรรมผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลคูเมือง ดำเนินนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส1 ก.ค. 2563
2มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน1 พ.ย. 2562
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม26 มิ.ย. 2562
4แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต25 มิ.ย. 2562
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-256422 มิ.ย. 2562
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 พ.ค. 2562
7มาตรการป้องกันการรับสินบน1 พ.ค. 2562
8มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 พ.ค. 2562
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง16 เม.ย. 2562
10มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ20 มี.ค. 2562
11แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต61 (พ.ศ. 2562-2564)22 พ.ย. 2561
12ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน25 พ.ค. 2561
13ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน25 พ.ค. 2561

1