ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


สขร

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
771
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
5,859
ปีที่แล้ว
11,094
ทั้งหมด
23,335
ไอพี ของคุณ
3.236.117.38
Big.​Day.​18​ มีนาคม​ 2564​ เทศบาลตำบลคูเมือง พนักงานข้าราชการ​ ลูกจ้าง​ ร่วมกันรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
18 มีนาคม 2564

กองการศึกษาเทศบาลตำบลคูเมืองได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ตามมาตราฐานศูนย์พัฒนาเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
11 มีนาคม 2564

กองการศึกษา ได้จัดงานโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยูสืบไปค่ะ

03 พฤศจิกายน 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วมในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง​ ,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th

เมื่อวันที่15​ ตุลาคม​ 2563 ​นางสาวนิภาพร​ เลี้ยงผ่องพันธุ์​ นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง​ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วมในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง​ และในช่วงเช้าได้มอบหมายให้นายอนุรักษ์​ นิตย์กระโทก​ ปลัดเทศบาล​ ร่วมกับนายอำเภอคูเมือง​ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย​ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหา

15 ตุลาคม 2563

โครงการศึกษาดูงานหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th

กองการศึกษาได้จัดทำโครงการดีๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน "โครงการศึกษาดูงานหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ "ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี 2563 ณ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน

01 ตุลาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
25 กันยายน 2563

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ปี 2563 โครงการ Safety  first ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
14 กันยายน 2563

กิจกรรมชมรมธรรมะนาถเทศบาลตำบลคูเมือง,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมการออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมคัดแยกขยะ,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรม big cleaning day,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมตรวจสอบการร้องเรียนการเผาถ่าน,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th
13 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลคูเมืองร่วมกับสำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์,เทศบาลตำบลคูเมือง,khumueang.go.th

เดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลคูเมือง

10 สิงหาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)