เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


 

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

0801525250


ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลคูเมือง ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖..>>>


     นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล ในวันนวมินทรมหาราช..>>>


     เทศบาลตำบลคูเมืองร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคูเมือง
2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลคูเมือง
3 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงผึ้งโพรงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเทศบาลตำบลคูเมือง
4 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลคูเมือง
5 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลคูเมือง
6 รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเทศบาลตำบลคูเมือง
7  การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลคูเมือง
8  การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลคูเมือง
9 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลคูเมือง
10 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA 2566)
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลคูเมือง 28 มิ.ย. 66 115
 2.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลคูเมือง 28 มิ.ย. 66 91
 3.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคูเมือง 8 มิ.ย. 66 114
 4.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคูเมือง 8 มิ.ย. 66 118
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคูเมือง 8 มิ.ย. 66 117
 6.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคูเมือง 8 มิ.ย. 66 109
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

เรื่องภาษีที่ดิน โดย คนบ้านเอง 15 ก.ย. 64 2 801สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.172.165.64
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 31 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 229 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 16378 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39421 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2564
เว็บลิงค์