เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


 

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

0801525250


ภาพกิจกรรม

     โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและสานสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีการศึกษา 2565..>>>


     โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคูเมือง ประจำปีการศึกษา 2565..>>>


     นายกเทศมนตรีตำบลคูเมืองร่วมกับผู้นำชุมชนพบปะราษฎรในเขตเทศบาล..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลคูเมือง
2 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA 2566)
3 
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565
4 
ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5 
สรุปผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลคูเมืองปี2564เทศบาลตำบลคูเมือง
6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบรการเทศบาลตำบลคูเมืองประจำปีงบประมาณ2564เทศบาลตำบลคูเมือง
7 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 
ประกาศกฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลคูเมือง
9 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมืองให้ประชาชนยื่นความจำนงลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
10 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี 2565
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566 5

 2. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566 5

 3. จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566 7

 4. ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2566 17

 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาพัฒนา 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566 18

 6. จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดโพธิ์ศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566 17

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.200.171.156
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 17 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 65 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4336 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 27379 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2564
เว็บลิงค์