เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


 

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

0801525250


ภาพกิจกรรม

     นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง นายกเทศมนตรีตำบลคูเมืองประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคูเมืองและประชาคมระดับตำบล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)..>>>


     นา​ยบุญ​เกิด​ รัตนยิ่งยง​ นายกเทศมนตรีตำบล​คูเมือง พร้อมด้วยผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคูเมือง​ ออกตรวจคัดกรองโควิด​ -​19..>>>


     วันที่ 4 เมษายน 2565 นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานราชการ ลูกจ้างร่วมประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางวัฒนธรรม..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 
ประกาศกฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลคูเมือง
3 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมืองให้ประชาชนยื่นความจำนงลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)
4 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปี 2565
5 
เทศบาลตำบลคูเมือง จัดสถานที่ลอยกระทง ริมอ่างเก็บน้ำคูขาด
6 
เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองไปใช้สิทธื์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง​ ในวันอาทิตย์​ที่ 28 มีนาคม 2564​ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
7 
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมืองและนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
8 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563
9 
เทศบาลตำบลคูเมืองเปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น​ ระหว่างวันที่​3-5สิงหาคม​2563​
10 
เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคูเมือง
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2565 10

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2565 6

 3. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกสะอาด 20 มิ.ย. 2565 4

 4. ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลคูเมืองและโรงเรียนบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2565 5

 5. ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลคูเมืองและโรงเรียนบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2565 9

 6. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2565 6

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

เรื่องภาษีที่ดิน โดย คนบ้านเอง 15 ก.ย. 64 2 235
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.133.27
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 65 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1346 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8680 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 14340 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2564
เว็บลิงค์